Súťažná výzva - "IDEA-2017" Komárom (Nápad-Novinka-Vynález)

Súťažná výzva! Združenie Klubu Nápad zverejňuje súťaž súťaž pre mládež s menom  „IDEA -2017“ Komárom (Nápad-Novinka-Vynález).

Cieľom súťaže je: zvyšovanie tvorivej sily, taktiež orientácia mladých smerom k inovatívnej práci.

Výstava  „IDEA 2017“ ponúka možnosť pre mladých, aby predstavili svoje tvorivé nápady, ako si predstavujú budúcnosť vedy a techniky.

Na súťaži sa môžu zúčastniť mladí vo veku od 10 do 18 rokov, bez ohľadu na odborné a ukončené vzdelanie, zaradení do nasledujúcich skupín:

 

Veková skupina 10-14 ročných
Veková skupina 15-18 ročných

 

Pripravené dielo sa môže vzťahovať na hocijaký svetový jav, v nejakom obraze fantázie, v predmete, v konkrétnom riešení, ako napríklad výskume, matematike, fyzike, chémii, biologickom riešení. Zobrazenie môže byť vo forme napr. modelu, makety, kresby, obrazu, zvukovej nahrávky, opisu, počítačového programu, malej plastiky, dreveného diela, textilu alebo kovu atď.

Prihlásenie na súťaž musí obsahovať:

údaje zúčastneného (meno, bydlisko, dátum narodenia) a pokiaľ ide o študenta, tak aj uvedenie jeho školy a pedagóga.
dielo (dielo ako obraz, výkres, model, nápad, atď.) taktiež písomné predstavenie predmetu diela v rozsahu max. 2 strany.

prihláška tu:

http://www.mszutk.hu/sk/podujatia/prihlaska-idea-expo-2017-komarom-medzi...

 

Prihlásiť sa môžete emailom (do predmetu uveďte „IDEA 2017“) alebo na adrese: Ötlet Club 13, Egyesület 6800 Hódmezővásárhely, Gyöngy u.13., Nagy Zoltán Komárom Város Önkormányzata, 2900 Komárom, Szabadság tér 1., Turi Bálint viceprimátor

 

email: otletclub.idea@freemail.hu

 

Dátum podania prihlásenia: 28.02.2017

Súťažné práce vyhodnocujú odborníci z radov združenia.

Vyhodnotenie súťaže: 31.03.2017

Najlepšie súťažné práce budú odmenené vecnými predmetmi a budú predstavené na medzinárodnej výstave IDEA 2017 ((Nápad-Novinka-Vynález).

 

Mimo súťaže sa môžu zapojiť i dospelí, novátori a vynálezcovia.-

 

Miesto konania výstavy: Maďarsko, Komárom, Szabadság tér Arany 17 Rendezvényközpont

Plánovaný termín výstavy: 31. marca – 02. apríla (piatok-sobota-nedeľa)

 

Pre ďalšie informácie hľadajte:

predseda Nagy Zoltán

Tel.:+36-62/232-044, 06 30/2 849-080

e-mail: otletclub.idea@freemail.hu, www.otletclub.5mp.eu

a Turi Bálint viceprimátor

Tel.: 34/541-300/429