V. Érdska sýkora - jarná výstava a trh 11-13. mája 2018.

Milí podnikatelia!

Vážený členovia klubu!

S radosťou Vám oznamujeme, že Priemyselná a obchodná komora Peštianskej župy a krajského mesta Érd už po piaty krát organizuje a financuje podujatie.

V. ÉRDSKA SÝKORA - JARNÁ VÝSTAVA A TRH

Vás pozýva na náš program

 Kde, a kedy a s akým obsahom ponúkame podnikateľskú prehliadku?

Podujatie sa uskutoční v športovej hale Érd Aréna (Érd, Velencei út 39-41.) v dňoch 11.-12.-13. mája (piatok - sobota - neďela)

Plocha 3500 m2  je maximálne využitá na prezentáciu rôznych produktov, služieb, otvorenie predajných stánkov s cieľom zabespečenia mnohorokej a farebnej ponuky. V prvom rade očakávame miestnych podnikateľov a podnikateľov z okolia, výrobcov produktov, ale v širšom okruhu v záujme širokej ponuky aj podnikateľov z kraja ako aj cezhraničných záujemcov.

Okrem vonkajšíchvystavovateľov sa budú podávať formou bufetu s teplými a studenými jedlami, a tam umiestnené, pivné zásoby si môžu návštevníci a hostia pohodlne sadnúť a relaxovať.

Pripravuje sa s početný kultúrny a odborný program, aby sme dosiahli čo najväčšiu návštevnosť. Opäť plánujeme kadernícku súťaž, obľúbenú hudobnú módnu prehliadku a organizovanie medzinárodnej petanque súťaže, ktorá už úspešne debutovala v Érde minulý rok. Na javisku sa vystriedajú účinkujúci, speváci a tanečníci miestnych a okolitých obcí, ako pozvaní hosťujúci účinkujúci.

 

Návštevníci si ani tento rok nemusia kupovať vstupenky! Počas troch dní si môžu výstavu pozrieť bezplatne a taktiež sa zúčastniť na rôznych programoch. Každý návštevník dostane výherný kupón, ktorý sa dvakrát denne žrebuje.

Čo ponúkame vystavovateľom?

Vystavovatelia si môžu na prezentáciu svojich výrobkov a služieb vybrať z viacerých možností:

- stánok veľkosti 4 m- bezplatne, bez zaplatenia poplatku. Z predchádzajúcich rokov už vyskúšané stánky postavíme na hernej ploche, ktorá je obkolesená sedačkami pre divákov.

- stánok veľkosti 8 m- s poplatkom 100.000 HUF. Priestrannejšie výstavné stánky postavíme taktiež na vnútornej hernej ploche haly.

- Mimo budovy haly, na voľnom priestranstve sa postavia ako exteriérne výstavisko vonkajšie výstavné stánky, ktoré sa môžu využiť bezplatne, bez poplatku. Činnosť, požiadavku na plochu je potrebné zosúľadiť s organizátormi. Návštevnosť výstaviska na voľnom priestranstve určite zvýši aj to, že lokalizujeme sem rad bufetov, ktoré budú ponúkať nápoje a jedlá s možnosťou pohodlne sa usadiť na pivných laviciach.

- Na stánkoch je výtvorená možnosť odberu elektriky - odber je možný za poplatok 6.000 HUF. Na celkovej výstavnej ploche je centrálne osvetlenie, ktoré zabezpečuje optimálne svetelné podmienky. Nad rámec je na bezplatných výstavných stánkoch možné vybudovať na žiadosť vystavovateľa možnosť odberu elektriky (napr. chladnička, projektor, alebo iný elektrospotrbič). Z poplatku za elektrickú prípojku sa vystavovateľa týka len čiastočný poplatok, zostávujúcu časť uhradí naša komora. Pri stánkoch, ktoreé majú plochu 8 mje cena elektiny zahrnutá už v poplatku.

- Prenájom reklamnej plochy. Podujatie je dobrou príležitosťou na to, aby podnikatelia propagovali svoju činnosť. Poplatok za vystavenie reklamnej plochy (molino, plagát atd´.) určujeme od jej veľkosti, umiestnenia v rozmedzí od 25.000 HUF do 50.000 HUF.  

Dôležité!

Upozorňujeme, že predajcom potravín, jedál a nápojov alebo bufetárom, ktorí predávajú svoje výrobky na mieste použitie a stravovanie, nevieme ponúknuť bezplatnú časť! Čo sa týka potravín a nápojov bezplatný stánok prvom rade zabespečujeme pre podnikateľov, ktorí vyrábajú svoje výrobky vlastnoručne.

 

Hore vymenované podmienky (elektrina, prenájom väčšej plochy, exteriérne výstavisko atd´.) je nutné označiť na registračnom liste zvlášť!

Dátum zaslania prihlášky: 15. marca 2018.

Prihlášky zaradˇujeme v poradí ich zaslania, v prvom rade upredosťujeme miestnych podnikateľov - so zvláštnym zreteľom na samovýrobcov - a tých, ktorí sú dobrovoľnými členmi našej komory. Počítame s pochopením prihlásených vystavovateľov v tom, že v prípade podobnej činnosti vystavovateľov, v záujme udržania plošného rozdelenia stánkov a taktiež zabezpečenia pestrosti ponuky dávame priestor rôznorodým ponukám tovarov a služieb.

S otázkami, ktoré sa týkajú výstavy sa môžete obrátit na :

dr. Kupcsokné Polyák Ágnes na: polyak.agi@pmkik.hu mailovej adrese, hlavný organizátor a taktiež na organizátorov na mailovej adrese: erdinyitnikek@pmkik.hu.

Čo musíte spraviť, ak sa chcete stať vystavovateľom?

Vyplňte a pošlite nám registračný list, ktorý nájdete na linke erdinyitnikek.pmkik.hu alebo adresujte na mailovú adresu erdi.nyitnikek@pmkik.hu. Pred vyplnením registračného listu si pozorne prečítajte všetky informácie. Po vyplnení registračného listu a elektronickom zaslaní prosíme vyplnený a vlastnoručne podpísaný registračný list taslať aj poštou alebo doručiť osobne.

So záujemcom sa kontektujeme na mailovej adrese (alebo telefónnom čísle) uvedenej na registračnom liste.

Dúfame, že spolu realizujeme ešte úspešnejší program ako minulé roky, a že tri spolu trávené dni budú pre všetkých zaujímavé, śpešné a partnersky ladené.

Srdečne Vás očakávame na "V. Érdskej sýkorke" ako vystavovateľa resp. návštevníka!

Érd, 30. januára 2018.

 

                                                            dr. Vereczkey Zoltán

                                                              predseda PMKIK